Hvad er Facilitated Communication

Introduktion til Facilitated Communication

Denne hjemmeside er oprettet med henblik på et fælles forum omkring FC-metoden her i Danmark.

FC står for Facilitated Communication og går i al enkelhed ud på, at en hjælper (facilitator) giver både fysisk og psykisk facilitation, mens FC-brugeren skriver, indtaster eller udpeger bogstaver.

FC-metoden er velegnet til personer uden verbalt sprog, hvor personen grundet neuromotoriske, psykiske eller fysiske vanskeligheder har svært ved at pege, taste, og vælge.

Metoden består i, at facilitere personens hånd eller arm, så vedkommende kan gennemføre tastning, skrivning, udpegning o.a. For nogle personer vil den psykiske støtte/ hjælp ligeledes have stor betydning for kommunikationen.

Målet er, at den fysiske facilitation hen ad vejen aftrappes i takt med, at personen selv bliver i stand til at gennemføre ovennævnte funktioner delvis eller helt selvstændigt.

Vi ønsker at gøre opmærksom på væsentlig litteratur og anden information om metoden og henvender os til både forældre, professionelle og andre interesserede.

Hvorfor FC ?
Fordi FC handler om, at hjælpe mennesker uden eller med et begrænset aktivt talesprog i gang med at kommunikere så omgivelserne bedre kan forstå, hvad den enkelte tænker, ønsker og føler. Det er en anden måde at TALE på.FC-metoden er ikke begrænset til et specifikt handicap. Der er gode erfaringer med mange forskellige funktionsvanskeligheder, hvor det eneste fællestræk er et manglende eller begrænset talesprog og/eller neuromotoriske vanskeligheder.Mange personer med funktionsnedsættelser heriblandt personer med autisme, Downs syndrom, Retts syndrom, Cerebral Parese og andre multiple funktionsnedsættelser har i dag betydelig glæde ved metoden.

FC-metoden hjælper brugeren med:

  • At få kroppen til at lystre
  • At meddele egne tanker, ønsker og følelser
  • At kommunikere med omverdenen
  • At kontrollere egen adfærd

Facilitated Communication er en metode, der gør det muligt for personer med tale- og kommunikationshandicap at kommunikere effektivt eksempelvis via skriftsproget. Metoden bruges som en støtte til at vælge mellem forskellige konkreter, billeder, bogstaver, ord og sætninger.

Hjælpemidler:

Hjælpemidler til den faciliterede  skriftsproglige kommunikation kan blandt andet være bogstavplade, iPad, DYMO Labelmaster, stationær eller bærbar PC, Lightwriter med talefunktion, Paceblade, Rolltalk eller anden form for elektronisk hjælpemiddel med eksempelvis bogstavtastatur og indlagt talefunktion. Det væsentligste her er, at der er et nemt tilgængeligt bogstavtastatur.

Den, der faciliterer, kaldes facilitator, og den, der faciliteres, kaldes FC-brugeren.

Interessegruppen FC2000 korresponderer løbende med udlandet for at bringe yderligere infomation til Danmark.