Dansk historik

HANSEN, VAGN RABØL & JØRGENSEN, FRANSK ULMER
Publikation nr. 2: Miniundersøgelse i M-Huset
AC-Centeret, 1987 (Dansk)

Udarbejdet af Vagn Rabøl Hansen & Frank Ulmer Jørgensen.

HARACOPOS, DEMETRI & KELSTRUP, ANDERS
Psykotisk adfærd
S.Å.Materialer, 1975 (Dansk)
ISBN 87-980381-0-9

Den væsentligste undersøgelse af klientellet på institutionerne under den tidligere åndssvageforsorg i Danmark. En undersøgelse der gjorde det muligt at udskille de personer der havde autistisk adfærd (dengang kaldet “psykotisk adfærd”). Spændende læsning. En historisk bog, der oprindeligt har betydet meget med hensyn til forventningsniveauet til elever med autisme.
Bogen fortæller om en tidligere brugt “færdighedsprøve”. Bogen giver det teoretiske grundlag for DIPAP observationsskemaet, der er et pædagogisk redskab til vurdering af børn med autisme.

HERBST, LASSE & FL.
Publikation nr. 4: Det ville være nemmere at la` vær`. Pædagogisk håndbog om kommunikation.
AC-Centeret, 1990 (Dansk)

Udarbejdet af personale og aktivister på Ishøj Aktivitetscenter i samarbejde med Lasse Herbst og handler om centrets tiltag.

KURE, PETER & HABROE ANDREASEN, JØRGEN & TERABINI, ADOLFO & BJERRE LARSEN, ULLA
Til Kimen I Frøet
Udgivet af Socialstyrelsen, SIKON, 1991 (Dansk)
ISBN 87-503-9335-9

Bog om udviklingshjælp til mennesker med autisme. Der er kapitler om FC-metoden.