Fagbøger om facilitated communication

BIKLEN, DOUGLAS
Communication unbound
Teachers College Press, 1993 (Engelsk)
ISBN 0-8077-3221-4

Hvordan FC udfordrer tradionelle synspunkter om autisme og evner/vanskeligheder.
FC åbner op for nye liv for mennesker med handicaps som f.eks. autisme. Prefessor Douglas Biklen fortæller, hvad FC er og hvordan metoden bruges, der er mange eksempler. Han fortæller også om nogle af de tanker og evner, som nonverbale personer nu er i stand til at afsløre og hvordan dette må ændre vore begreber om autisme.

BIKLEN, DOUGLAS & CARDINAL, DONALD M.
Contested Words, Centested Science
Teachers College Press, 1997 (Engelsk)
ISBN 0-8077-3601-5

Udredning af FC-polemikken.
Denne bog omfatter en imponerende samling af nye studier med dokumentation, der giver opbakning til Facilitated Communication.

BIKLEN, DOUGLAS
Autism and Myth of the Person alone
New York University Press, NY and London, 2005 (Engelsk)
ISBN 0-8147-9928-0

Other authors: Richard Attfield, Larry Bissonnette, Lucy Blackman, Jamie Burke, Alberto Frugone, Tito Rajarshi Mukhopadhyay and Sue Rubin.

CROSSLEY, ROSEMARY
Facilitated Communication Training
Teachers College Press, 1994 (Engelsk)
ISBN 0-8077-3327-x

CROSSLEY, ROSEMARY
Facilitated Communication Træning
Buddes Forlag, 2005 (Dansk)
ISBN 87-987547-2-6

Dette er en betydelig og praktisk vejledning i at benytte sig af Facilitated Communication. Der er case-eksempler og detaljeret forklaring af teorien bag metoden.
Bogen er væsentlig læsning for alle som er involveret i mennesker med kommunikationsvanskeligheder.

CROSSLEY, ROSEMARY
Speechless
Dutton, Penguin Group, 1997 (Engelsk)
ISBN 0-525-94156-8

Facilitated Communication for mennesker uden stemmer.
Rosemary Crossley beskriver det pioner-arbejde hun har udført med nonverbale mennesker for at give dem kommunikationsredskaber. Ofte har disse mennesker været beskrevet som “umulige at hjælpe” af eksperter.
Bogen omfatter en fantastisk række historier om tidligere tavse mennesker, der er blomstret op ved hjælp af facilitation.
Bogen vil få læsere til at omtænke definitionerne på kommunikation og mental retardering, ligesom bogen vil minde os om, hvor meget vi kan erfare ved at lytte til de, der har været tavse. Væsentlig bog.

INTELLECTUAL DIABILITY REWIEV PANEL
Investigation into the reliability and validity of the Assisted Communication Technique
Victoria, Australia, 1989 (Engelsk)

Report to the Director General Department of Community Services.

DIVISION OF INTELLECTUAL DISABILITY SERVICES.
The Queensland Report on Facilitated Communication.
Brisbane, Australia, 1993 (Engelsk)

LEHR, SUE
If You Look Into Their Eyes – You Know
Institute on Facilitated Communication, Syracuse, 1992 (Engelsk)

Skrevet af forældre til børn der kommunikerer skriftligt ved hjælp af FC-metoden. Bogen er instruktiv og spændende.

OPPENHEIM, ROSALIND
Effective teaching methods for autistic children
Charles C. Thomas, Illinois, USA, 1974 (Engelsk)
ISBN 0-398-05858-3

Forfatteren, mor til en nonverbal dreng med autisme, var skoleleder af Rimlandskolen for børn med autisme. Bogen beskriver en undervisningsmetode, der hjælper ikke-talende børn med autisme i gang med en skriftlig kommunikation.
Bogen er en praktisk vejledning i brug af håndstøtte, der gradvis aftrappes i takt med elevens selvstændiggørelse. (Det er den tidligste beskrivelse af FC-metoden). Bogen har mange relevante tips til undervisere af og forældre til børn med autisme.
Bernard Rimland har skrevet forordet til bogen.

PILVANG, MAUREEN
Masterafhandling fra 2007.
Facilitated Communication (FC) – En manglende brik i det specialpædagogiske puslespil. Teoretiske og paradigmatiske reflektioner i relation til facilitated communication.
Privat print (Dansk)
Kan rekvireres ved kontakt til forfatteren.

SCHUBERT, ANNEGRET
Facilitated Comunication
Adrianna Foundation, Massachussetts, 1992 (Engelsk)

Grundig og detaljeret vejledningsmanual i at introducere og arbejde med FC-metoden. Forfatteren har arbejdet med FC-metoden i over 20 år og har samlet megen viden og mange tips vedrørende metoden i denne bog.

EDITOR: KRAAYENOORD, C. E. VAN
A survey of Adult Literacy Provision for People with Intellectual Disabilities
Brisbane, Australia, 1992 (Engelsk)