Om FC 2000 DK

MÅLSÆTNING FOR FC 2000 DK

Opsamling og udveksling af erfaringer på landsplan såvel som internationalt.

Formidling af viden om FC (Facilitated Communication) med henblik på at forældre, pædagoger og lærere kan få hjælp til at sætte sig ind i FC-metoden.

HVad er Facilitated Communication?
Læs en introduktion til Facilitated Communication her.

Hvem er vi?
Gruppen består af fagpersoner, der har både praktisk og teoretisk erfaring i FC-metoden.
Gruppen blev stiftet i år 2000.

I vores specialpædagogiske arbejde over mange årtier, som pædagog, lærer og ledere, for og med mennesker med svære kommunikations handicap, har det vigtigste altid været, at have fokus på det enkelte menneskes muligheder, for at kunne kommunikere.

Rettigheden til at blive hørt og forstået er et grundlæggende element, for at kunne leve et deltagende liv, på egne præmisser.

At alle mennesker kan kommunikere, kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved.
I alt for mange år, har mange mennesker uden et verbalt sprog, desværre ikke fået de rette betingelser herfor.

Meget ofte er de svært kommunikationshandicappede ikke blevet mødt med respekt og forståelse for, at de kunne forstå og kommunikere sprog.

Der er derfor fortsat brug for, at sætte fokus på alle handicappedes kommunikationsrettigheder.

Det, at kunne være aktivt deltagende i en dialog, giver selvværd og livsglæde!

Derfor er det fortsat FC2000DK magtpåliggende , at få udbredt kendskabet til FC- metoden, som et nødvendigt og enestående værktøj for mennesker uden et aktivt verbalt sprog.

Maureen Pilvang
Tidligere speciallærer og Master i Pædagogisk Udviklingsarbejde med særligt fokus på Facilitated Communication. Erfaring med/kendskab til FC siden 1968 og medstifter af FC2000DK. Yder fortsat FC-konsulent bistand.

Jette Lundgaard
Tidligere pædagog og leder af Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. Erfaring med FC siden 1980’erne og medstifter af FC2000DK

Pia Bentsen
Tidligere pædagog og leder af Botilbud for voksne udviklingshæmmede. Erfaring med FC siden 1980’erne og medstifter af FC2000DK

Grete Obel
Tidligere skolepsykolog og speciallærer. Erfaring med FC siden 1976 og initiativtager til FC2000DK

Pia Holm
Sygeplejerske og leder af Specialskolen Bramsnæsvig. Erfaring med FC siden 2001 både privat samt i sit faglige virke på skolen. Underviser personale og forældre i FC.

Laila Lyse
Speciallærer. Erfaring med FC siden 2009 gennem sit arbejde med elever på Specialskolen Bramsnæsvig. Har primært arbejdet med elever i mellemtrin og udskolingsklasser. Underviser og oplærer personale og forældre i FC.